100 avenue Argyle Est, Ottawa, Ontario K2P 1B6
Click here for street view